Knižnica pre mládež Košice-Nezábudka zmodernizovala svoje priestory, pribudol nový pestrý nábytok