Slovenský cykloklub spustil v Košickom kraji cykloprtál,  má lepšiu prehľadnosť pre cykloturistov