Je zem plochá alebo guľatá?, pokračuje bizarná diskusia. Čo si o tom myslia Slováci?