Vedecká obec smúti, do večnosti odišla dlhoročná odborníčka Alexandra Valenčáková. Spomínajú na ňu jej košickí študenti