Verejnosť môže predkladať návrhy na udelenie verejných ocenení