V súťaži samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2017 získal KSK tretie miesto