Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom príležitosť overiť si vedomosti z oblasti financií