Slovenka Laura Dittel sa stala členkou výkonného výboru The Eastern Partnership Civil Society Forum