Čas výberu pre deviatakov sa blíži. Stredné školy v Košickom kraji už prijímajú prihlášky


Foto: Čas výberu pre deviatakov sa blíži. Stredné školy v Košickom kraji už prijímajú prihlášky Foto: ilustračné foto; unsplash.com/@homajob

Žiaci končiacich a piatych ročníkov základných škôl môžu od 1. februára posielať prihlášky na stredné školy a 8-ročné gymnáziá. Termín podania prihlášok je pre všetky stredné školy rovnaký. Žiaci majú čas do 20. marca tohto roku.

V Košickom samosprávnom kraji si žiaci môžu vyberať zo 63 stredných škôl. Odborné stredné školy väčšinou ponúkajú viacero odborov. „Naše školy pridali aj v nasledujúci školský rok nové atraktívne vzdelávacie odbory,“ avizuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župa pre žiakov každoročne pripravuje brožúru stredných škôl, ktorá im má uľahčiť výber. Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu na webovej stránke www.strednapreteba.sk. Vďaka nej môžu získať všetky dôležité informácie o školách a odboroch na jednom mieste.

Aj tento rok platí, že deviataci môžu poslať prihlášku na štyri stredné školy, pričom dve prihlášky môžu ísť na talentové odbory a dve na netalentové. O termínoch konania talentových a prijímacích skúšok informuje župa prostredníctvom svojho webu.