V okolí turnianskej cementárne sa šíri zápach a čierny prach. Mal sa v nej spaľovať medicínsky materiál


Foto: V okolí turnianskej cementárne sa šíri zápach a čierny prach. Mal sa v nej spaľovať medicínsky materiál Foto: danucemprekomunity.sk

Košický samosprávny kraj (KSK) nedávno obdržal finančné prostriedky vo výške 85-tisíc eur, ktoré budú použité na detailnú štúdiu kvality životného prostredia v okolí lokálnej cementárne v Turni nad Bodvou. 

V rámci monitoringu sa identifikujú najviac postihnuté lokality, bude sa zisťovať prítomnosť škodlivých látok a vplyv znečistenia na ekosystém a kvalitu života obyvateľov. Výsledky analýzy poslúžia pre budúce návrhy opatrení.

V uplynulom roku obyvatelia trinástich obcí v okolí Turne nad Bodvou poukázali na zhoršujúci sa stav životného prostredia, hlásili zhoršenú kvalitu ovzdušia, čierny prach v okolí, zápach či zvýšenú chorobnosť.

„Podľa neoficiálnych vyjadrení zamestnancov cementárne v prevádzke prebieha okrem spaľovania tuhých alternatívnych palív aj spaľovanie zvyškov vedľajšieho živočíšneho produktu a medicínskeho materiálu,“ uvádza kraj na svojom webe v nadväznosti na to, že práve to sa mohlo podpísať na zhoršených podmienkach.


Na základe podnetu od župy bola v cementárni vykonaná mimoriadna kontrola zameraná na monitoring emisií a tiež na to, akým spôsobom sa nakladá s odpadom či ako sa dodržiavajú výrobno-technické podmienky spoluspaľovania. Pri kontrole sa odhalilo prekročenie emisných limitov, v dôsledku čoho bude prevádzkovateľovi uložená pokuta.

Výsledky monitoringu by mali byť známe po letných mesiacoch. Tento projekt má veľký význam pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov v dotknutej oblasti a pre ochranu lokálneho ekosystému.




Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu