Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja


Foto: Ako správne voliť v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja Foto: ilustračné

Už zajtra nás čakajú jednokolové voľby do orgánov samosprávnych krajov, preto prinášame niekoľko užitočných inštrukcií na to, ako odvoliť a nenechať svoj hlas prepadnúť - napríklad pre neplatnosť z dôvodu nesprávneho označenia.


Čas konania volieb:
4. novembra 2017 od 07:00 do 22:00


Volebný okrsok:
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. 


Čo má volič obdržať po preukázaní sa:
1x hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 

1x hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja

+ prázdna obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). 

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Počet krúžkov:
V okrese Košice krúžkujeme na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva maximálne 5 poslancov, môžeme aj menej, viac by znamenalo neplatný hlasovací lístok. Kandiduje 52 uchádzačov.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Prečítajte si viac: