Mesto Košice získalo dva finančné príspevky vo výške 11 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy


Foto: Mesto Košice získalo dva finančné príspevky vo výške 11 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy Foto: MPRV SR

Vďaka podpore zo zdrojov Európske únie pribudnú na Slovensku nové cyklotrasy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) zverejnilo výsledky 3. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na obnovu a podporu existujúcich a budovanie nových cyklotrás. Dva projekty v Košiciach získali finančnú podporu na rozvoj cyklodopravy.

Na prvý projekt Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu bolo schválených necelých 154 000 eur. Z tejto sumy bude 85 percent financovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, 10 percent zafinancuje štát a piatimi percentami sa bude na financovaní projektu podieľať Mesto Košice.

Cyklotrasa prepojí medzinárodnú cyklistickú magistrálu Eurovelo 11, vedúcu Košicami v chýbajúcom úseku medzi Ladožskou a Jenisejskou ulicou. Vznikne tak súvislý úsek cyklistickej trasy, začínajúci v Mestskej časti Košice – Krásna pri ZŠ Galaktická, vedúci pozdĺž Hornádu cez Sídlisko Nad jazerom s vyústením na Bosákovej ulici v centre Košíc,“ uvádza mesto Košice.

Druhým schváleným je projekt bike-sharingu, predložený Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., ktorej boli schválené celkové oprávnené výdavky vo výške viac ako 580 000 eur. Automatický systém verejného zdieľania bicyklov, tzv. bikesharing, je určený na krátkodobé zapožičanie bicykla za poplatok. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach v septembri minulého roka schválili prenájom častí pozemkov, na ktorých vybuduje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. bikesharingové stanovištia.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: MPRV SR/Mesto Košice