Šengenský poludník: nové koncertné miesta, skvelí Filipínci aj výnimočný galakoncert


Foto: Šengenský poludník: nové koncertné miesta, skvelí Filipínci aj výnimočný galakoncert Foto: sengenskypoludnik.eu

Desiatu kapitolu svojej histórie napíše na prelome júna a júla Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Podujatie, ktorého organizátorom  je sláčikový orchester Musiaca Iuvenalis, opäť spojí desiatky hudobníkov zo Slovenska,  Poľska, Ukrajiny a Filipín, ktorí budú prostredníctvom klasickej hudby búrať nezmyselné hranice stále rozdeľujúce ľudí. 

Keď sme v roku 2009 pripravovali prvý ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov „Šengenský poludník“ bolo našim želaním, aby sa stal tradíciou a pevnou  súčasťou kultúrneho života nielen v Košiciach, ale aj v regióne východného Slovenska. Som  veľmi rád, že sa nám to podarilo a jedinečný festival, jediný svojho druhu v strednej  a východnej Európe, píše v roku 2018 jubilejnú desiatu kapitolu svojej histórie napriek  všetkým okolnostiam a čoraz náročnejšiemu získavaniu finančných prostriedkov na jeho  organizáciu. Vďačíme za to stálym partnerom akými sú Mesto Košice, Košický samosprávny  kraj, Košické kultúrne centrá a mnohí ďalší. V tomto roku patrí poďakovanie aj Fondu na  podporu umenia, nadácii US Steel Košice a stálym súkromným darcom. Samozrejme veľké  poďakovanie patrí aj celému tímu členov Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, ktorí sa na  organizácii festivalu podieľajú,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič. 

Aj jubilejný ročník napĺňa jeden zo základných cieľov festivalu, ktorým je priblíženie klasickej hudby aj do miest, kde sa často nehráva. Okrem Košíc festivalové koncerty tradične odznejú  aj v nádhernom prostredí Vysokých Tatier ako súčasť programu Tatranského kultúrneho leta.  V programe nechýba ani rovnako už tradičný koncert v Reformovanom kostole vo Svinici,  ktorý organizátori pripravujú v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku. Festival po  predchádzajúcich návštevách susedných krajín Ukrajiny, Poľska a Maďarska v tomto roku  prvý raz v histórii zavíta aj do Česka.

Jeden z koncertov sa uskutoční v stovežatej Prahe. Na  mapu festivalových miest po novom pribudnú aj košická mestská časť Krásna nad Hornádom  či Veľké Kapušany. V programe nechýba ani sviečkový koncert na nádvorí Barkóczyho paláca v Košiciach, ktorý opäť prinesie neopakovateľnú atmosféru. 

Sme nesmierne radi, že na jubilejnom ročníku Šengenského poludníka opäť privítame zbor vysokoškolákov zo vzdialených Filipín. UP Manila Chorale si už pred troma rokmi získal srdcia  divákov na festivalových koncertoch a určite tomu inak nebude ani v tomto roku,“ predstavuje Dohovič najväčšie lákadlo jubilejného festivalu.

Na festivalových koncertoch sa predstavia aj ďalší zaujímaví hostia. Niektorí zavítajú na festival opätovne - Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity (Poľsko), Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg (Poľsko), Komorný zbor YEVSHAN (Ukrajina) či Klasik Band z Košíc, ďalší sa na festivale predstavia prvý raz - Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa (Ukrajina), Dychový súbor HORNÁD z Trsteného pri Hornáde.

Festivalovým vrcholom bude 1. júla OTVÁRACÍ GALAKONCERT v Kostole Premonštrátov v Košiciach, na ktorom sa predstavia Medzinárodný orchester a zbor „Šengenský poludník“ vytvorený zo všetkých zúčastnených hudobníkov a sólistky Helena Becse Szabó (soprán), Myroslava Havryliuk (mezzosoprán) a violončelisti Mária Varhoľáková a Ján Bogdan. 

Premiéru na festivale budú mať dve výnimočné diela Antonia Vivaldiho GLORIA a Koncert g- mol pre dve violončelá. 

Šengenský poludník oslavuje a napriek všetkému a všetkým búra hranice medzi mladými ľuďmi milujúcimi klasickú hudbu, spája ich rôzne národnosti, pomáha im spoznávať iné kultúry a tradície, vytvárať nové cezhraničné priateľstvá, vymieňať si navzájom skúsenosti v oblasti umenia a to všetko prostredníctvom klasickej hudby. Veríme, že sa opäť rozrastie rodina tých, ktorí navštívia koncerty festivalu,“ dodáva Dohovič.

Počas predchádzajúcich deviatich ročníkov sa na jedinečnom festivale zúčastnilo viac ako 1850 hudobníkov z 15 krajín sveta. Na takmer troch desiatkach miest v štyroch krajinách odohrali vyše 200 koncertov, ktoré videlo viac ako 37 tisíc divákov. 

PROGRAM FESTIVALOVÝCH KONCERTOV 

24. 6. 2018 – nedeľa 

16.00 - Reformovaný kostol, Svinica , Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS,
Slovensko v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku 

29. 6. 2018 – piatok

16.00 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko 

18:30 - Kláštor Dominikánov, Husova 234, Praha
UP Manila Chorale, Filipíny
Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku 

30. 6. 2018 – sobota

16.00 - Mestský park, Tatranská Lomnica

19.00 – Areál Kúpeľov, Nový Smokovec
Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa, Ukrajina 


1. 7. 2018 - nedeľa

16.00 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

OTVÁRACÍ GALAKONCERT FESTIVALU

Vivaldi – GLORIA, D-dur, RV 589
Vivaldi – Koncert g-mol pre 2 violončelá, RV 531
Medzinárodný orchester a zbor Šengenský poludník, Helena Becse - Szabó
Myroslava Havryljuk, Mária Varhoľáková, Ján Bogdan

18:00 – Mestská časť Košice-Poľov, Sála kultúrneho domu
Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa, Ukrajina
Klasik Band Košice 

2. 7. 2018 – pondelok

16.00 – Altánok v parku, Tatranská Lomnica
Dychový súbor HORNÁD, Trstené pri Hornáde, Slovensko 

17:00 - Spišská kapitula
Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity, Poľsko 

18.00 – Kostol sv. Petra a Pavla, Nový Smokovec
UP Manila Chorale, Filipíny 

18:00 – Kostol sv. Anny, Trstené pri Hornáde
Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg, Poľsko 

20.45 – Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48
SVIEČKOVÝ KONCERT
Miešaný zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina 

3. 7. 2018 – utorok

17.00 – Východoslovenské múzeum, nám. Maratónu mieru
Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg, Poľsko 

17:00 – Grécko-katolícky chrám – Veľké Kapušany
Miešaný zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina 

19.30 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice
UP Manila Chorale, Manila, Filipíny 

4. 7. 2018 – streda

19:30 – Hotel Titris, Tatranská Lomnica
Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg 

5. 7. 2018 – štvrtok

18:00 – Kaštieľ, Košice - Krásna nad Hornádom
Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko
Ukrajinský zbor Karpaty 

VSTUP NA KONCERTY VOĽNÝ
Viac informácií na www.sengenskypoludnik.eu

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo
Miesto: -
Dátum: 24.06.2018 - 13:00    05.07.2018 - 15:00
Zdroj: Štátne divadlo Košice