Od dnes 12. júna je v Košiciach odstavená teplá voda, celosystémová odstávka potrvá do štvrtka


Foto: Od dnes 12. júna je v Košiciach odstavená teplá voda, celosystémová odstávka potrvá do štvrtka Foto: ilustračné

Tepláreň Košice a.s. informuje, že od dnes 12. júna 2018 odstavila výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu v Košiciach.

Celosystémová odstávka je zameraná na preverenie stavu a údržbu všetkých zariadení na výrobu tepla a teplej vody a ich distribúciu do jednotlivých rozvodných uzlov prostredníctvom tzv. primárnej teplovodnej siete.

Len celosystémovým odstavením výrobných kapacít je možné vykonať komplexnú revíziu systému tak, aby boli vytvorené predpoklady bezporuchovej dodávky tepla a teplej vody počas celého roka, predovšetkým v chladných mesiacoch roka.

Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 14. júna, obnova teplej vody by mal byť zrealizovaná najneskor do piatka 15. júna 10:00 hodiny.Zdroj: Tepláreň Košice