Obec Kluknava má nový náučný chodník - sprístupnia aj skalu s údajným runovým písmom


Foto: Obec Kluknava má nový náučný chodník - sprístupnia aj skalu s údajným runovým písmom

S cieľom spestriť turistickú ponuku prírodných území dolného Spiša a zoznámiť verejnosť s bohatou miestnou i nadregionálnou históriou vytvorila Obec Kluknava nový náučný chodník. Sprístupnia ho na verejnom slávnostnom otvorení v sobotu 26. novembra 2016 o 9.30 hod. v centre obce.

Kruhová trasa vedie prevažne v prírodnom prostredí a má dĺžku približne 7,5 km. Prezentuje 6 informačných panelov približujúcich aj také významné historické osobnosti pôsobiace v regióne, ako boli kráľ Ján Zápoľský, arciknieža Friedrich Habsburský, či kardinál Imrich Čáki (Csáky). Slávnostné otvorenie bude spojené s folklórnym vystúpením, prehliadkou renesančno-barokového Csákyovského kaštieľa, barokového Kostola sv. Kataríny a prechodom náučným chodníkom s výkladom turistického sprievodcu.

Trasa prvýkrát sprístupní aj skalu so záhadným „runovým písmom“, ktorého vek podľa niektorých zdrojov siaha až do 1. storočia nášho letopočtu. Prevýšenie chodníka medzi najvyšším a najnižším bodom je približne 210 metrov a je možné ho prejsť za 2,5 až 3 hodiny, prevažne klesaním. Informačné panely sú v slovenskom i v anglickom jazyku. Náučný chodník

„Osobnosti a história Kluknavy“ prechádza aj popri významných národných kultúrnych pamiatkach. Vytvára ďalší z cieľových bodov záujmu turistov v rámci rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji. Tento projekt sa zrealizoval za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja - programu Terra Incognita, ktorý poskytol dotáciu vo výške 4 320 eur. Pridanou hodnotou je aj bohatá biodiverzita Hornádskej kotliny. Za posledných 5 rokov Obec Kluknava v rámci turizmu zrealizovala 6 projektov v hodnote 25 tisíc eur.

Známou pamätihodnosťou je i drevený krytý most, ktorý je taktiež na trase náučného chodníka. Ide o jedinú zachovanú stavbu svojho druhu na Slovensku. Obec je vyhľadávaná aj vďaka priamemu spojeniu turistickou značkou s vrcholom Roháčky, ktorý v nadmorskej výške 1029 metrov poskytuje jeden z najkrajších výhľadov nielen na východnom Slovensku.