Ústne maturity začínajú v pondelok 21. mája, skúšku dospelosti absolvuje 43 000 maturantov


Foto: Ústne maturity začínajú v pondelok 21. mája, skúšku dospelosti absolvuje 43 000 maturantov Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Počas trojtýždňového obdobia skúšku dospelosti bude dokazovať pred skúšobnými komisiami 43 000 maturantov z viac ako 700 stredných škôl. Ústne maturity začínajú v pondelok 21. mája a potrvajú do 8. júna 2018, skúšku maturanti absolvujú zo štyroch predmetov. 

V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a predmet slovenský jazyk a literatúra. K nim si žiaci mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet.

Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarským a ukrajinským) patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou (školy s vyučovacím jazykom maďarským), resp. so slovenským jazykom a literatúrou (škola s vyučovacím jazykom ukrajinským) a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.

Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk.

Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.

  •  Ak z ústnej odpovede žiak dostane známku 3 a lepšiu, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, aby v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
  • V prípade, že z ústnej odpovede dostane známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 % bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 % bodov.
  • Ak má daný predmet len externú časť (t. j. v matematike), platí rovnako podmienka úspešnosti nad 25 % pri ústnej odpovedi za hodnotenie známkou 3 a lepšie, resp. nad 33 %, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zvládnutie maturity z daného predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede hodnotenie nie horšie ako známkou 4. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR