Na hasičskej stanici v Sobranciach odhalili a posvätili sochu svätého Floriána, patróna hasičov


Foto: Na hasičskej stanici v Sobranciach odhalili a posvätili sochu svätého Floriána, patróna hasičov Foto: MV SR

V nedeľu 13. mája 2018 sa na hasičskej stanici v Sobranciach konalo slávnostné odhalenie a posvätenie sochy sv. Floriána. Slávnosť sa konala pri príležitosti 65. výročia užívania budovy hasičskej stanice v meste. Pozvanie prijali predstavitelia štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, členovia a podporovatelia profesionálneho a dobrovoľného hasičstva a ich rodinní príslušníci.

Podujatia sa zúčastnil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach plk. Ing. Jozef Fedorčák, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach zastupoval pplk. Ing. Štefan Tóth, vedúci prevádzkovo-technického oddelenia a pplk. Ing. Dušan Guľaš, vedúci oddelenia požiarnej prevencie.

Sochu sv. Floriána posvätil pomocný biskup Marek Forgáč za účasti dekana Rímskokatolíckej farnosti v Sobranciach Jána Šveca – Babova a dekana Gréckokatolíckej farnosti v Sobranciach Jozefa Kella.

Prečítajte si viac:Zdroj: MV SR