Mesto konečne opraví podjazd pri katastri


Foto: Mesto konečne opraví podjazd pri katastri

Vodou zaplavovaný podjazd na Južnej triede, ktorý už dlhé roky trápi Košičanov, bude onedlho minulosťou. Napriek tomu, že podjazd mesto nikdy nemalo vo svojom majetku, chystá v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a.s., jeho rekonštrukciu. Podjazd v havarijnom stave totiž ohrozuje električkovú trať nad ním, ktorá patrí mestu, a tiež štyri cestné jazdné pruhy v správe NDS. ň

V roku 1985 odovzdal štátny Cestný investorský útvar Košice v tom čase nový podjazd Závodom ťažkého strojárstva (ZŤS) PR Košice, ako účelovú komunikáciu - prístup k vrátnici areálu. Keď sa neskôr podnik, ale už s názvom Východoslovenské strojárne (VSS) Košice rozdelil na VSS a.s. a VSS s.r.o., oba subjekty svorne tvrdili, že im podjazd nepatrí.

Spoločnosť NDS má zabezpečiť projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť a realizáciu rekonštrukcie, následne previesť všetko do vlastníctva mesta. Finančné náklady sú predbežne odhadnuté na 100-tisíc Eur, pričom 80% poskytne NDS, zvyšných 20% mesto Košice,” povedal primátor Richard Raši.


Mesto Košice sa už niekoľko rokov snaží situáciu riešiť, malo snahu identifikovať vlastníka a vyzývalo zástupcov oboch spoločností VSS, aby zabezpečili nevyhnutné opravy. Podjazd zaplavuje voda vždy po väčších zrážkach, tento stav je zapríčinený predovšetkým nefunkčnosťou prečerpávacej stanice v podjazde. Vzhľadom na možnosť ohrozenia statiky nosnej konštrukcie, ktorá podopiera okrem konštrukcie cesty I/68 i konštrukciu električkovej trate, mesto Košice v rokoch 2014, 2015 a vo februári 2016 zabezpečilo svojpomocne odčerpanie vody z podjazdu.

Po obhliadke prečerpávacej stanice je možné konštatovať, že je v dezolátnom stave. Chýba prípojka elektrickej energie, elektroinštalácia a rozvádzače sú vytrhané. Vnútorné priestory stanice sú vplyvom toho, že miestnosti sú väčšinu roka zaplavené vodou poškodené, stav nosných konštrukcii nie je jasný, pretože v podjazde chýba osvetlenie. Je predpoklad, že vo veľmi zlom stave, respektíve nefunkčné, sú i potrubia, armatúry, čerpadlá a záchytná nádrž.

Pre sfunkčnenie čerpacej stanice je potrebná jej komplexná rekonštrukcia. Mala by pozostávať zo stavebných opráv miestnosti, novej prípojky elektrickej energie, novej elektroinštalácie, nových rozvodov vody, opravy, alebo výmeny záchytnej nádrže, dodávky a montáže čerpadiel a ich spínania, dodávky a montáže záložného systému pre prípad výpadku elektrickej energie.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu