Rozvody tepla na Sídlisku KVP sú v zlom technickom stave, spoločnosť TEHO začína s ich modernizáciou


Foto: Rozvody tepla na Sídlisku KVP sú v zlom technickom stave, spoločnosť TEHO začína s ich modernizáciou Foto: ilustračné

V týchto dňoch košická spoločnosť TEHO začína s rekonštrukciou a modernizáciou rozvodov tepla na Sídlisku KVP v Košiciach. Vymenené budú rozvody ústredného kúrenia a teplej vody na 12 okruhoch, rozdelených do 4 samostatných častí.

„Takmer 6 miliónov eur sa nám podarilo získať na tento účel vo forme nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V roku 2018 zrealizujeme prvé 3 časti, spolu 9 okruhov s celkovou dĺžkou potrubných rozvodov viac ako 14 km. Výsledkom budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám. Touto investíciou vyriešime dlhodobý problém s prevádzkovaním rozvodov na Sídlisku KVP, ktoré sú v zlom technickom stave a vykazujú najvyššiu poruchovosť v pomere ku ostatným rozvodom v našej správe. Vďaka schválenému príspevku sa náklady na túto modernizáciu nepremietnu do ceny tepla občanom,” uviedol riaditeľ spoločnosti TEHO Ing. Štefan Kapusta.

Nový vykurovací systém podľa slov Ing. Štrefana Kapustu musí byť funkčný do novej vykurovacej sezóny. „Dôležité je, že všetky práce sú naplánované tak, aby sme vnútro sídliskovú dopravu obmedzili len minimálne. V prípade prekopávok chodníkov a ciest, budú inštalované cestné a pešie lávky”, dodáva Ing. Kapusta. Po ukončení rekonštrukcie rozvodov tepla a zasypaní výkopových prác sa budú realizovať terénne a sadové úpravy až do októbra.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice