V 4 600 domácnostiach bude ŠÚ SR zisťovať ako Slováci využívajú informačné a komunikačné technológie


Foto: V 4 600 domácnostiach bude ŠÚ SR zisťovať ako Slováci využívajú informačné a komunikačné technológie Foto: ilustračné

Od dnes 19. apríla a v najbližších mesiacoch bude Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťovať údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností a tiež ako Slováci využívajú informačne a komunikačné technológie.

Informácie o príjmoch a životných podmienkach bude Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťovať  od 26. júna 2018, týka sa 320 miest a obcí na Slovensku, do zisťovania je zaradených približne 6700 slovenských domácností.

Zisťovanie ako slovenské domácnosti i Slováci využívajú informačné a komunikačné technológie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018, vybraných bolo 150 obcí a 4600 domácností na Slovensku.

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní,“ informuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2018 podľa príslušného nariadenia komisie EÚ bude patriť :

  • prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach
  • využívanie internetu jednotlivcami
  • elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky
  • elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami
  • ochrana osobných a dôverných údajov na internete
  • používanie IKT v práci
  • digitálne zručnosti jednotlivcov
  • sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem) 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky