Vypaľovanie trávy v ostatných troch mesiacoch spôsobilo 217 požiarov, najviac v Košickom kraji


Foto: Vypaľovanie trávy v ostatných troch mesiacoch spôsobilo 217 požiarov, najviac v Košickom kraji Foto: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Za posledných pár dní zaznamenali hasiči zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V roku 2017 hasiči zaznamenali 1 861 požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov. Oproti roku 2016 sa táto štatistika navýšila o 844 požiarov.

„Z hľadiska územno-správneho členenia v mesiaci február bolo najviac požiarov zaevidovaných na území Košického kraja (120), naopak najnižší počet požiarov vykazuje Trenčiansky a Nitriansky kraj (zhodne po 48 požiarov). V Bratislavskom kraji síce evidujeme v mesiaci február 2018 taktiež jeden z najnižších výskytov požiarov (49), avšak s najvyššou hodnotou nimi spôsobených priamych škôd (715 900 €),“ informuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

V prvom štvrť roku 2018 zasahovali hasiči celkovo pri 1914 požiaroch, pričom práve 752 bolo v prírodnom prostredí. V ich dôsledku došlo k zraneniu dvoch osôb. Priame materiálne škody spôsobené týmto typom požiarov boli za uplynulé tri mesiace vyčíslené na približne 189 tisíc €.


Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur,“ dodáva Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru