Po druhýkrát polícia pripravila akciu Stihnem – nestihnem, zameranú na nelegálne prechody cez trať


Foto: Po druhýkrát polícia pripravila akciu Stihnem – nestihnem, zameranú na nelegálne prechody cez trať Foto: ŽSR

Železnice Slovenskej republiky v spolupráci Prezídiom Policajného zboru pripravili preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na zákaz prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených prechodov. Chodci,deti i cyklisti, ktorí si takto skracujú cestu riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok.

ŽSR a polícia vybrali v rámci celého Slovenska a všetkých ôsmich krajov celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde budú hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. 

Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať.


Zoznam miest určených k vykonaniu policajnej akcie ,,Stihnem – nestihnem“, v územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach:

Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach:

 • železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 - 107,600 - koniec nástupíšť na kysackej strane,
 • železničná stanica Košice – stavadlo č. 3,
 • železničná stanica Michalovce,
 • železničná stanica Streda nad Bodrogom,
 • železničná stanica Pribeník,
 • železničná zastávka Smižany,
 • železničná stanica Trebišov - km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné  koľaje č. 12, 14 a 16, 
 • železničná stanica Michalovce - oproti dopravnej kancelárii,
 • železničná stanica Veľká Ida,
 • úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej osade,
 • košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany,
 • železničná stanica Slovenské Nové Mesto,
 • železničná stanica Čierna nad Tisou,
 • košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici Spišská Nová Ves,
 • košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce,
 • košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy,
 • úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 

Kontrolované železničné priecestia:

 • Košice - železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122),
 • železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315),
 • Sečovce - železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424),
 • Čierna nad Tisou - železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715,
 • Dobrá - železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860,
 • Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689,
 • Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704),
 • Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136,
 • Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713,
 • Smižany - železničné priecestie (SP0129) – km 175,883,
 • Harichovce - železničné priecestie (SP0243) – km 4,828,
 • Levočské Lúky - železničné priecestie (SP0247) – km 8,625,
 • Bystrany - železničné priecestie (SP0254) – km 2,728,
 • Gelnica - železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: ŽSR