V piatok 6. apríla Správa mestskej zelene v Košiciach začína s čistením Mlynského náhonu


Foto: V piatok 6. apríla Správa mestskej zelene v Košiciach začína s čistením Mlynského náhonu Foto: SMsZ

Správa mestskej zelene Košice začne od piatka 6. apríla 2018 zo znižovaním hladiny Mlynského náhonu až k jeho postupnému vypusteniu. Dôvodom vypustenia Mlynského náhonu je jeho pravidelná údržba. Práce na údržbe sa začnú začiatkom budúceho týždňa a podľa náročností prác sa ukončia najneskôr do piatka 13. apríla. Mlynský náhon je technická pamiatka a najstaršie inžinierske dielo v Košiciach, ktoré vzniklo približne v 15. storočí. Dostal pomenovanie po bývalom vodnom mlyne. V minulosti bol využívaný na rekreáciu i ako hnacia sila.

V súčasnosti Mlynský náhon začína pri jazere Ryba na Aničke, s ktorým je aj prepojený. Mlynský náhon je napúšťaný betónovým potrubím situovaným pri rieke Hornád pod Malou vodnou elektrárňou Ťahanovce. Následne preteká ulicami Ťahanovské riadky, Alešovo nábrežie a Tyršovo nábrežie až po Gorkého ulicu. Potom preteká  podzemím cez Staré Mesto južným smerom. Voda z Mlynského náhonu je odvádzaná odpadovým potrubím uloženým v bývalej trase Mlynského náhonu. Na povrch opäť vyviera na začiatku ulice Pri bitúnku, pri ktorej aj následne preteká. Vlieva sa po 1km (od ulice Pri bitúnku) do rieky Hornád na území mestskej časti Juh. Celková dĺžka Mlynského náhonu je približne 5,5 km,“ informuje SMsZ.
Zdroj: SMsZ