Pre Košice a okolie SHMÚ opätovne vydal výstrahu pred smogovou situáciou, platí až do odvolania


Foto: Pre Košice a okolie SHMÚ opätovne vydal výstrahu pred smogovou situáciou, platí až do odvolania Foto: ilustračné

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na smogovú situáciu pre častice MP10 pre Košice a okolie. Platnosť výstrahy začala včera 5. marca 2018 o 15:00 hod. a platí až do odvolania. Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv dopravy a priemyslu, nepriaznivé rozptylové podmienky. Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10 vo všetkých oblastiach v blízkosti, v ktorých sa nachádzajú relevantné zdroje PM10 (napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo, a pod.).

V danej lokalite budú pretrvávať nepriaznivé rozptylové podmienky - slabý vietor do 5-7 m/s, bez zrážok, inverzia. Zlepšenie rozptylových podmienok sa v priebehu nasledujúcich 24 hodín neočakáva. K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3 ) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. 

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu. 


Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia: 

 • obmedziť dobu pobytu vonku
 • skrátiť vetranie obytných miestností
 • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity) 

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady: 

 • Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.
 • V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)
 • Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
  o Pravidelne čistiť kotol a komín
  o Prikladať radšej častejšie po menších dávkach
  o Nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň
  o Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C 
 • Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok 

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: SHMÚ