V Košiciach a okolí je zvýšená smogová situácia, u astmatikov môže vyvolať záchvat a ťažšie dýchanie


Foto: V Košiciach a okolí je zvýšená smogová situácia, u astmatikov môže vyvolať záchvat a ťažšie dýchanie Foto: ilustračné

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal dňa 1.marca 2018 upozornenie na smogovú situáciu pre častice MP10 pre Košice a okolie. Príčina smogovej situácie sú vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov vrátane cestnej dopravy a nepriaznivé rozptylové podmienky.

Akútne účinky sa môžu vyskytovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:


  • obmedziť dobu pobytu vonku
  • skrátiť vetranie obytných miestností
  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)  

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:

Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.
V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)
Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach: 
 - Pravidelne čistiť kotol a komíny 
 - Prikladať radšej častejšie po menších dávkach 
 - Nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň
- Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C
Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok 

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: SHMÚ