11 stredných škôl v Košickom kraji získalo finančnú podporu na zvýšenie počtu žiakov z MPaRV SR


Foto: 11 stredných škôl v Košickom kraji získalo finančnú podporu na zvýšenie počtu žiakov z MPaRV SR Foto: ilustračné

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. „Do prvého kola bolo predložených spolu 107 projektov v hodnote 68,8 mil. eur. Schválených bolo doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur,“ informuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja MPaRV SR.

Najviac podporované aktivity v projektoch boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo v apríli 2017 predloženie žiadostí, zabezpečenie realizácie projektov a zabezpečenie finančných prostriedkov na päťpercentné spolufinancovanie 19 projektov.

V prvom kole bolo úspešných 11 škôl:

 • SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice s projektom Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach
 • SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice s projektom Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti;
 • SOŠ, Ostrovského 1, Košice s projektom Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce 5;
 • SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice s projektom Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach;
 • SOŠ, Učňovská 5, Košice s projektom Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca;
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice s projektom Učíme sa praxou
 • SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves s projektom Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti;
 • Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, s projektom Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi;
 • SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce s projektom Pomôžme regiónu;
 • SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce s projektom Modernizácia centra odborného vzdelávania;
 • SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec s projektom Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KSK