V Mestskom parku odhalili pamätník venovaný nórskemu dramatikovi Bjørnstjernemu Bjørnsonovi


Foto: V Mestskom parku odhalili pamätník venovaný nórskemu dramatikovi Bjørnstjernemu Bjørnsonovi Foto: Mesto Košice

 Bjørnstjerna Bjørnsona bol nórsky dramatik, básnik, politik a známa osobnosť v rámci európskeho kultúrneho a spoločenského života na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1903 dostal Nobelovú cenu za literatúru. Bojoval za práva Slovákov a iných malých národov, Slovensko sa tak stalo krajinou blízkou Bjørnsonovmu srdcu. Hoci ju nikdy nenavštívil, aktívne sa zapájal do boja Slovákov za ich vlastný jazyk a identitu.

Je mi cťou a potešením, že dnes môžeme odhaliť ďalší pamätník venovaný môjmu veľkému rodákovi Bjørnstjernemu Bjørnsonovi – literárnemu velikánovi, držiteľovi Nobelovej ceny a v neposlednom rade zapálenému bojovníkovi za ľudské práva, národné sebaurčenie a práva malých národov. Bjørnson bol skutočným priateľom Slovákov počas ich boja proti útlaku v Rakúsko-Uhorskej monarchii a jeho podpora práv malých národov a demokratické myslenie sa stali zdrojom inšpirácie v procese národného obrodenia v Európe po prvej svetovej vojne, a teda aj pre vznik prvej Československej republiky,” uviedla nórska veľvyslankyňa Inga Magistad pri odhalení pamätníka.

Pamätník bol vytvorený v rámci projektu „Odkaz Bjørnstjerneho Bjørnsona – bojovníka za práva Slovákov”,krotý je financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike. Realizátorom projektu je mesto Košice v spolupráci s partnerom - nórskou vládnou inštitúciou KORO. Po slávnostnom odhalení pamätníka sa konala konferencia, ktorá bola súčasťou prezentácie pamätnej knihy o Bjørnsonovi. Otvorená bola aj výstava venovaná životu a práci Bjørnstjerna Bjørnsona, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica v Martine a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR, spoločne s košickou Kunsthalle. Výstava potrvá šesť týždňov, potom sa z Košíc presunie do iných slovenských miest.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice