Od soboty bude uzavretá križovatka Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova - Moldavská


Foto: Od soboty bude uzavretá križovatka Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova - Moldavská Foto: Mesto Košice

V sobotu 3.februára 2018 v rámci modernizácie električkových tratí v Košiciach bude od rána uzavretá cestná komunikácia od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova - Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. Od tejto križovatky v smere k Steel aréne ostane jeden jazdný pruh dočasne prejazdný, ale iba pre osobné vozidlá. Obchádzková trasa pre vozidlá, vrátane mestskej hromadnej dopravy či SAD povedie obojsmerne po Toryskej , Ružovej a Idanskej ulici.

Pôvodný plán zhotoviteľa bol uzavrieť cestu v plnom profile, mesto Košice s týmto návrhom nesúhlasilo. „Jazdný pruh, ktorý ostane prejazdný pre osobnú motorovú dopravu neskôr budeme musieť takisto celkom uzavrieť, lebo technológia postupu ďalších prác nám neumožní, aby sme ich mohli robiť po častiach, prípadne bez úplnej uzávery cestnej komunikácie,” uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závoru Eurovie SK.

V úseku od križovatky Kuzmányho - Štúrova po odbočenie na Toryskú ulicu zo Štúrovej nebudú od 3.februára 2018 žiadne dopravné obmedzenia, ani v úseku od Idanskej (výjazd oproti SPP) po kruhový objazd na Moldavskej ceste či naopak. Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením a dopravným zariadením na komunikáciách: Štúrova, od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská, vrátane miestnych komunikácií Toryská, Ružová, Idanská.

DOPRAVNÁ SITUÁCIA: 

  • ZELENÁ ČIARA - OBCHÁDZKOVÁ TRASA
  • ORANŽOVÁ ČIARA - PREJAZDNÝ PRUHZdroj: Mesto Košice