Stanovisko KRPZ Košice mediálne prezentovaným informáciám s infekčným ochorením syfilis v Trebišove


Foto: Stanovisko KRPZ Košice mediálne prezentovaným informáciám s infekčným ochorením syfilis v Trebišove Foto: ilustračné

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove získalo začiatkom roka 2017 informáciu o pohlavnej chorobe syfilis, ktorá sa vo zvýšenej miere vyskytla v rómskej osade v meste Trebišov, pričom poškodenými mali byť aj maloleté osoby. Na základe týchto informácií bolo riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove zvolané stretnutie s predstaviteľmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove.

Uvedené stretnutie sa uskutočnilo v mesiaci marec 2017 v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove za účasti predstaviteľov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, zástupcu Mestskej polície Trebišov, zástupcu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, námestníka Nemocnice Svet zdravia Trebišov a dermatovenerológa MUDr. Ondreja Bobíka.

Zúčastnené osoby boli oboznámené s aktuálnou situáciou, a zároveň bol dohodnutý ďalší postup v oblasti odovzdávania informácií a riešenia vzniknutej situácie, s cieľom znížiť nárast ochorení pohlavnou chorobou. Na podklade tohto pracovného stretnutia bolo Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove dňa 21. 03. 2017 doručené oznámenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, v ktorom bolo uvedených 45 prípadov výskytu pohlavnej choroby syfilis zaznamenanej v roku 2016 u osôb mladších ako 18 rokov. Pred týmto dátumom polícia v Trebišove nedisponovala žiadnym oznámením týkajúcim sa ochorenia pohlavnou chorobou syfilis.

Považujeme za neobjektívne a nesprávne informácie prezentované niektorými mienkotvornými médiami, politikmi i ďalšími osobami verejného života, že medzi poškodenými osobami sú deti vo veku 7 až 10 rokov, ktoré poskytujú sexuálne služby. Z materiálov, ktorými disponuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, vyplýva, že medzi nakazenými sa nachádza 11 maloletých osôb, z toho 9 chlapcov a 2 dievčatá. Najmladšie dievča je vo veku 13 rokov a chlapec vo veku 12 rokov. Poukazujúc na zistené informácie a vykonávané vyšetrovanie nebol ani u jednej z týchto maloletých osôb potvrdený sexuálny styk vykonávaný prostitúciou.  


Vzhľadom na odstup času, ktorý uplynul od nakazenia chorobou po obdržanie informácie (v niektorých prípadoch viac ako 1 rok) je vyšetrovanie týchto vecí aj vzhľadom na vek a mentálnu vyzretosť nakazených osôb zvlášť náročné. V niektorých prípadoch preverovanie a vyšetrovanie naďalej prebieha aj z dôvodov, že u niektorých maloletých bolo potvrdené, že dané ochorenie získali v rodinnom prostredí s nízkym hygienickým štandardom (nie je ničím výnimočným, že na jednom lôžku spí 6 až 8 rodinných príslušníkov).

V kontexte médiami uverejnených informácií, ktoré sa odvolávajú na vyjadrenia lekárov, že príčinou šírenia syfilisu je prostitúcia aj maloletých osôb, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove chcelo poukázať na skutočnosť, že ak by bola táto informácia pravdivá, tak Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove by zaznamenal zvýšený počet hlásených prípadov syfilisu u majoritnej časti obyvateľstva, ktorej sú tieto sexuálne služby poskytované. Táto skutočnosť sa však nezakladá na pravde, aj keď nemožno poprieť fakt, že v meste Trebišov je niekoľko osôb, ktoré ponúkajú sexuálne služby, avšak podľa zistení polície tieto osoby nie sú nakazené pohlavnou chorobou a sú plnoleté. 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove doposiaľ nebolo doručené ani jedno oznámenie o výskyte uvedenej pohlavnej choroby od žiadneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mimo spomínaného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove (ktorý poslal informácie na základe stretnutia vyvolaného políciou). Zákonnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vypísať hlásenie o pohlavnej chorobe, ktorého súčasťou je informácia, či osoba poskytovala sexuálne služby alebo mala kontakt s osobou, ktorá sexuálne služby poskytovala.  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove požiadalo o vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove, či disponuje akýmkoľvek hlásením k týmto skutočnostiam. Výsledkom bolo oznámenie, že sa tak neudialo ani v jednom prípade. V súvislosti s mediálne prezentovanými vyjadreniami lekárov o poskytovaní sexuálnych služieb maloletými osobami vo veku 7 až 10 rokov, začalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove vykonávať vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania. Na základe doposiaľ uvádzaných skutočností považujeme vyjadrenia médií za účelové, tendenčné a hrubo skresľujúce objektívne skutočnosti o šírení nákazy syfilis v meste Trebišov.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS KR PZ Košice