Bábkové divadlo v Košiciach otvára scénu JORIK inscenáciou W. Shakespeare, No Name: Romeo a Juliet


Foto: Bábkové divadlo v Košiciach otvára scénu JORIK inscenáciou W. Shakespeare, No Name: Romeo a Juliet Foto: Bábkové divadlo Košice

Ako prvú inscenáciu pri znovuotvorení scény JORIK si pre Vás Bábkové divadlo v Košiciach pripravilo nesmrteľnú hru velikána svetovej drámy Williama Shakespeara. V inscenácii si môžete vychutnať hudbu skupiny No Name, ktorej členovia spolupracovali pri tvorbe dramatického diela. Pre divákov od 15 rokov.Miesto: OK – OZ 3, scéna JORIK, Tajovského 4
Dátum: 18.01.2018 - 09:00    25.01.2018 - 19:00
Zdroj: Bábkové divadlo Košice