V Košiciach začne zber vianočných stromčekov 6.januára 2018


Foto: V Košiciach začne zber vianočných stromčekov  6.januára 2018 Foto: ilustračné

Po vianočných sviatkoch väščina z nás začne vyhadzovať vianočné stromčeky, najviac ich skončí pri smetných nádobách. Košická spoločnosť KOSIT začne zo zberom vianočných stromčekov 6. januára 2018. Obyvatelia Košíc môžu vykladať vianočne stromčeky, ktoré by mali byť odzdobené na kontajneroviská alebo miesta, ktoré určia jednotlivé mestské časti. 

Zároveň sú občanom k dispozícii aj zberné dvory na Jesenského ulici, Pri bitúnku a na Popradskej ulici, ktoré KOSIT prevádzkuje, kde je možnosť doniesť vianočný stromček. Následne vianočné stromčeky putujú do košickej kompostárne, kde sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad.Zdroj: kosit.sk