Na Sídlisku KVP by o rok mali začať s výstavbou hasičskej stanice a integrovaného bezpečnostného centra


Foto: Na Sídlisku KVP by o rok mali začať s výstavbou hasičskej stanice a integrovaného bezpečnostného centra Foto: ilustračné foto; Redakcia

Nové integrované bezpečnostné centrum (IBC) a hasičská stanica by mohla už o niekoľko rokov pribudnúť na Sídlisku KVP v Košiciach. Stavebné práce by sa mali začať na budúci rok, pričom budú prebiehať medzi ulicami Wuppertálska, Trieda KVP a Čičkovským potokom.

Vyplýva to zo zámeru Ministerstva vnútra (MV SR), ktoré ho predložilo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Nová budova by sa mala rozprestierať na takmer 4000 metrov štvorcových, pričom objekt by mal mať 5 nadzemných a 2 podzemné podlažia.

Stavba bude v sebe integrovať všetky funkcie integrovaného bezpečnostného centra, hasičskej stanice, príležitostného ubytovania, výcviku a fyzickej prípravy, servisného a technického zabezpečenia všetkých funkcií,“ píše sa v uverejnenom zámere.

Plánovaný rok dokončenia výstavby a začatia prevádzky je 2027. Od tohto roku by sa tu malo zabezpečovať prijímanie a spracovávanie tiesňových volaní. Zároveň by tam mala byť vytvorená rezerva pre možnosť dislokácie operačného strediska mestskej polície.

Novovzniknutá hasičská stanica na Sídlisku KVP by mala zároveň skrátiť časy dojazdov. „Výstavbou novej hasičskej stanice dôjde k zvýšeniu kvality a bezpečnosti poskytovania pomoci pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb v okresoch Košice II a časti okresu Košice-okolie,“ uviedlo MV SR v predloženom zámere.

Prečítajte si viac: