FOTO: Nelegálny odpad zo skládky v Markušovciach odviezli späť do Talianska štyri plné kamióny


FOTO: Nelegálny odpad zo skládky v Markušovciach odviezli späť do Talianska štyri plné kamióny
Galéria: 7 fotiek
Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Ešte vo februári tohto roka odhalila košická enviropolícia nelegálnu skládku odpadu v okrese Spišská Nová Ves. Neznáme osoby organizovali cezhraničnú prepravu odpadu z Talianska, ktorý umiestnili do objektu v Markušovciach, čím porušili príslušné právne predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Počas policajnej akcie vtedy zadržali niekoľko kamiónov patriacich slovenským a maďarským firmám, ktoré prepravovali odpad výrazne sa odlišujúci od toho, čo bolo uvedené v ich sprievodných dokumentoch. Pri prehliadke objektu sa navyše ukázalo, že na mieste už bolo uložené veľké množstvo odpadu z predošlých dovozov. Celkové množstvo sa odhadovalo na 600 ton.Toto nezákonné konanie vyústilo v začatie trestného stíhania pre neoprávnené nakladanie s odpadmi. „Policajti z oddelenia košickej enviropolície zrealizovali proces späťvzatia odpadov z nezákonnej cezhraničnej prepravy odpadov, v množstve presahujúcom 80 ton odpadov, ktorí vrátili späť do Talianska,“ priblížila posun v prípade polícia.

Ďalej ozrejmila, že v štyroch nákladných vozidlách, ktoré sa vrátia tam, odkiaľ prišli, sa nachádzala zmes textilného odpadu, plastového odpadu, odpadu zo sklených vláken a nebezpečného odpadu zloženého z medicínskych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov.

Rozsah protiprávneho konania bol predbežne vyčíslený na 50-tisíc eur, pričom vyšetrovanie na medzinárodnej úrovni prebieha aj naďalej.Prečítajte si viac: