Úrazová chirurgia košickej univerzitnej nemocnice pomáha už 70 rokov. Kus života tu nechali pacienti aj zamestnanci


Foto: Úrazová chirurgia košickej univerzitnej nemocnice pomáha už 70 rokov. Kus života tu nechali pacienti aj zamestnanci Foto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Na 26. ročníku slovenského kongresu úrazovej chirurgie, známym pod názvom Dni primára Bauera, si účastníci pripomenuli tri významné jubileá. Jedným z nich je 70. rokov od založenia pracoviska úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach (UNLP).

„Odborné vedomosti, krátky reakčný čas, flexibilita, rozvážnosť, zdravý sedliacky rozum. To všetko je základom práce na úrazovej chirurgii. Hlavnú úlohu tu zohráva čas, nie priestor na pochybenie. Cieľ je jasný: zmierniť následky a zabrániť komplikáciám,“ priblížila prácu na úrazovom pracovisku námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Alena Kellnerová.


Prednosta kliniky úrazovej chirurgie a prezident kongresu Rastislav Burda poukázal na dôležitosť zariadenia špecializovaných traumacentier na Slovensku. Ich cieľom by bolo poskytovať vysokošpecializované ošetrenie úrazového pacienta, ktoré by zahŕňalo aj hromadné poranenia.

„Úrazová chirurgia je veľmi špecifický odbor. Nikto si neplánuje úraz, je to náhla zmena zdravotného stavu, následkom ktorej treba urobiť špeciálne liečebné zákroky. Neexistuje tu plánovanie, zdravotník musí byť vždy pripravený na všetko, pretože nikdy nevie, čo ho v daný deň čaká,“ vzdal poctu úrazovým zdravotníkom riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.


Tohtoročného kongresu sa zúčastnili aj zahraniční odborníci z Čiech a Nemecka. Usporiadali ho Klinika úrazovej chirurgie UNLP a Lekárska Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika spolu so Slovenskou spoločnosťou pre úrazovú chirurgiu a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice. Zaregistrovalo sa na neho viac ako 200 zdravotníkov, pričom v rámci neho odznelo takmer 100 prednášok.


Účastníci sa okrem odborných prednášok mohli viac dozvedieť o vzniku a histórii traumatologického oddelenia či o jeho prvom primárovi Jánovi Bauerovi, pod ktorého menom sa celý kongres nesie.

„Naša klinika oslavuje 70 rokov od svojho založenia, z toho 10 rokov v budove nového urgentu. V tejto vete je ukrytých množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen pacientov, ale aj zamestnancov,“ uviedla vedúca sestra kliniky úrazovej chirurgie Svetlana Pohorencová.

Prečítajte si viac: