V Priemyselnom parku Valaliky sa začne s budovaním dopravnej infraštruktúry. Vznikne tu nová železničná stanica?


Foto: V Priemyselnom parku Valaliky sa začne s budovaním dopravnej infraštruktúry. Vznikne tu nová železničná stanica? Foto: googlemaps

Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá zabezpečuje výstavbu priemyselného parku určeného pre švédsku automobilku Volvo neďaleko Košíc, vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu potrebnej dopravnej infraštruktúry. V rámci projektu pôjde o výstavbu železnice a cestných spojení vrátane dátových a nízkonapäťových rozvodov. Dopravná infraštruktúra zahŕňa aj napojenie na rýchlostné cesty R4 a I/17, ako aj na aktuálne budovanú rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické Oľšany.

Tento nový priemyselný park bude vďaka svojej polohe a infraštruktúre napojený na existujúce železničné trate vrátane elektrifikovanej širokorozchodnej trate Haniska – Maťovce či Hidasnémeti - Čaňa - Barca. „Budovanie cestnej infraštruktúry vyžaduje zásah do existujúcej trate širokého rozchodu v potrebe výstavby mimoúrovňového križovania v medzistaničnom úseku výhybňa Hornád – ŽST Haniska,“ píše sa v materiáloch. Projekt tiež počíta aj s možnosťou vybudovania novej železničnej stanice vo Valalikoch s pripojovacou koľajou a novým terminálom integrovanej osobnej dopravy.


Valaliky Industrial Park bol založený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v rámci plnenia vládneho rozhodnutia o vybudovaní strategického parku, ktorý má napomôcť ekonomickému rozvoju regiónu. Prvým kľúčovým investorom, ktorý sa rozhodol pre investíciu do tohto parku, je spoločnosť Volvo Cars, s očakávaným spustením výroby v závere roku 2026, pričom prácu by tu mohlo nájsť vyše 3-tisíc ľudí.

Prečítajte si viac: