Európske voľby 2024: Dnes máte poslednú šancu vybaviť si hlasovací preukaz cez e-mail, využite to


Foto: Európske voľby 2024: Dnes máte poslednú šancu vybaviť si hlasovací preukaz cez e-mail, využite to Foto: freepik.com

Volebné miestnosti sa v tomto roku zaplnia voličmi ešte raz, a to počas volieb do Európskeho parlamentu. Slováci si tak už onedlho budú môcť vybrať poslancov, ktorí budú v Európskej únii zastupovať Slovensko. 

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov. Tento rok sa budú konať od 6. do 9. júna 2024, pričom na Slovensku budú v sobotu 8. júna 2024 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. Voliči zo Slovenska si do europarlamentu vyberú 15 zástupcov.

Na Slovensku sa vo voľbách uchádza o miesto až 24 národných politických strán. Volič si vyberie jednu stranu a na hlasovacom lístku bude môcť dať maximálne dva preferenčné hlasy. Zakrúžkovať teda môže dvoch politikov. Zoznam všetkých kandidátov nájdete tu

Ak už teraz viete, že v deň konania volieb nebudete v mieste svojho bydliska, môžete požiadať mestský alebo obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. Osobne si ho môžete ísť vybaviť najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Hlasovací preukaz vám vtedy vydajú bezodkladne. Dnes však máte poslednú možnosť požiadať o hlasovací preukaz elektronicky, teda e-mailom. Žiadosť totiž musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 20. mája 2024.

Mail, na ktorý treba žiadosť zaslať, nájdete na webovej stránke vašej obce alebo mesta, prípadne na úradnej tabuli. Žiadosť môže byť vo forme elektronickej snímky (skenu) alebo stačí, keď do obsahu e-mailovej správy uvediete nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Každá žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi. Ak v elektronickej žiadosti uvediete, že vám hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musíte v žiadosti uviesť aj jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba potom musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Obec vám zašle hlasovací preukaz na adresu trvalého pobytu, prípadne na vami určenú korešpondenčnú adresu, a to najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Žiadosť vám príde doporučenou zásielkou “Do vlastných rúk”.

Ministerstvo vnútra však pripomína, že ak hlasovací preukaz stratíte, alebo oň nejakým iným spôsobom prídete, nový vám už nebude vydaný a prídete tak o možnosť voliť. Viac informácií o voľbách nájdete aj na tejto stránke

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: