V košickej mestskej časti budú voliť kontrolóra, kandidátov je 11


Foto: V košickej mestskej časti budú voliť kontrolóra, kandidátov je 11

Mestskú časť Košice-Sever čaká dôležitá voľba. Na pozíciu kontrolóra sa prihlásilo jedenásť uchádzačov.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever vyhlásilo deň konania voľby kontrolóra Mestskej časti na deň 15.4.2015. Uchád­zači mali doručiť svoje písomné prihlášky do 1.4.2015. V tomto termíne bolo na adresu Mestskej časti Košice – Sever doručených jedenásť obálok.

“Doručené obálky boli dňa 8.4.2015 otvorené na zasadnutí komisie zriadenej miestnym zastupiteľstvom pre tento účel. Po overení náležitostí prihlášok a posúdení požiadaviek pre účasť na voľbe na funkciu kontrolóra prítomní členovia komisie skonštatovali, že všetci prihlásení kandidáti,” povedala Zuzana Vozár Kakaščíková z kancelárie starostu.

Zoznam kandidátov

1.) Bc. Tatina Bruňacká, 49 r.
2.) Ing. Pavol Hanušin, 65 r.
3.) Mgr. Karol Kačala, 48 r.
4.) Bc. Jana Nasterová, 53 r.
5.) Ing. Jana Nováková, 53 r.
6.) Ing. Zuzana Papcúnová, 38 r.
7.) Ing. Ján Plavčan, 65 r.
8.) Ing. Jaroslav Polaček, 39 r.
9.) Ing. Dušan Sivák, 54 r.
10.) MVDr. Valéria Snopková, 45 r.
11.) Bc. Pavol Železník, 48 r.

Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever sa bude konať dňa 15.4.2015 o 15:00 hodine v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice.

Miesto: -
Dátum: 12.04.2015