Mesto Košice má schválený rozpočet na rok 2018


Foto: Mesto Košice má schválený rozpočet na rok 2018 Foto: ilustračné

Bežné príjmy majú dosiahnuť 163 miliónov eur a bežné výdavky takmer 151 miliónov eur, s prebytkom vyše 12 miliónov eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške vyše 48 miliónov eur a výdavky v objeme 66 miliónov eur, pričom finančné operácie sú plánované vo výške 12,6 milióna eur. Z rozpočtu mesto pre jednotlivé mestské časti vyčlenilo celkovo 9,4 milióna eur.

„Prioritami je dokončenie rekonštrukcie električkových tratí, rekonštrukcie základných, materských škôl a telocviční. Je tam postup prác pri vykupovaní pozemkov na Slaneckej ceste, aby sa mohla rozširovať. Je tam ale aj nový územný plán, ďalej finančné prostriedky na ďalší krok pri likvidácii siníc na jazere, teda nielen samotná likvidácia, ale aj príprava ďalších prác, aby sa tento problém perspektívne vyriešil na dlhšie obdobie ako na jeden rok. Sú tam, samozrejme, výdavky na pokrytie navýšených platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zamestnancov verejnej správy, na sociálne veci, kde bude zvýšený nárok na opatrovateľskú službu a službu v sociálnych zariadeniach,“ uviedol primátor mesta Košice Richard Raši.


Poslanci schválili šesť zo siedmich preložených pozmeňujúcich návrhov

„Z hľadiska dopadu na rozpočet sú tie najzásadnejšie týkajúce sa rozpočtu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) kvôli stabilizácii zamestnancov. Je celoslovenský problém s vodičmi a my potrebujem vyčleniť aj extra finančné prostriedky práve na to, aby sme vedeli vodičov zastabilizovať. Aj preto, že v súčasnosti je autobusová doprava absolútne nosnou dopravou, pretože rekonštruujeme električkové trate,“ dodal Richard Raši.

V roku 2018 chcú odobrári pôsobiaci v DPMK v rámci kolektívneho vyjednávania dosiahnuť zvýšenie platov o desať percent a v rokoch 2019 a 2020 o desať a osem percent. V navrhovanom rozpočte sa rátalo pre DPMK so sumou 18,6 milióna eur. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanci dopravnému podniku schválili 19,3 milióna eur.

„Spokojní budeme až potom, keď uzavrieme kolektívne vyjednávanie a dohodneme sa so zamestnávateľom na navyšovaní miezd. Chceme vyjednať to, čo sme predložili na kolektívne vyjednávanie v máji. Je to vlastne uznesenie konferencie, čo je náš najvyšší štatutárny orgán,“ uviedol člen dozornej rady DPMK a predseda odborovej organizácie vodičov Ivan Horváth. Kolektívne vyjednávanie by odborári chceli ukončiť do konca januára budúceho roka a k zvýšeniu platov by malo dôjsť od 1. februára.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: teraz.sk