Verejnosť môže predkladať návrhy na udelenie verejných ocenení


Foto: Verejnosť môže predkladať návrhy na udelenie verejných ocenení Foto: ilustračné

Cenu mesta Košice môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Košiciach za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam” sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie.

Cena primátora mesta udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom. 

V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť:

- základné údaje navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu,
- aktuálne kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt) navrhnutého,
- aktuálne kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt) navrhovateľa,
- krátky text (1 veta, prípadne aj informácia o životnom jubileu), ktorý výstižne charakterizuje dôvod ocenenia, a ktorý bude v prípade ocenenia uvedený na listine,
- stručný prehľad pôsobenia (alebo životopis) navrhovaného jednotlivca, resp. kolektívu so zameraním na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie, a to vo forme uceleného textu v rozsahu 1 strany A4. 

Návrhy je potrebné predložiť 1x písomne a zároveň zaslať aj elektronicky.
Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie kolektívu alebo jednotlivca Cenou mesta Košice je 15. januára 2018.
Termín uzávierky na predloženie návrhov na ocenenie kolektívu alebo jednotlivca  Cenou primátora mesta je 16. marca 2018.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Košice