V Košiciach sa objavil invazívny ázijský komár. Je prenášačom rôznych vírusových ochorení


Foto: V Košiciach sa objavil invazívny ázijský komár. Je prenášačom rôznych vírusových ochorení Foto: ilustračné/freepik.com/jcomp

V Košiciach bola nedávno potvrdená prítomnosť invázneho druhu komára Aedes japonicus japonicus, ktorý je pôvodne z Ázie. Je to teda po prvýkrát, čo sa tieto jedince vyskytli v tejto oblasti. Doteraz boli na Slovensku zaznamenané iba v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove.

„Na nových stanovištiach sa stávajú hrozbou pre zachovanie prirodzenej rozmanitosti druhov a v prípade komárov predstavujú aj významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a zvierat,” uvádza Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (ÚVLF).

Odborníkom z univerzity sa podarilo ručne odchytiť niekoľko samičiek tohto druhu v Čermeľskom údolí aj priamo v aráli školy, čo naznačuje, že komáre mohli v našich klimatických podmienkach prezimovať vo forme vajíčok počas teplotne nadpriemerného februára a marca.

Tento komár je druhom kontajnerového biotopu a prispôsobil sa mestským podmienkam. Pre svoj vývin využíva cintorínske vázy, fontány, sudy s vodou či záchatné nádrže. Jeho výrazná schopnosť adaptovať sa na zimné teploty a rýchlo sa šíriť predstavuje potenciálne riziko, predovšetkým ako prenášača rôznych vírusových ochorení.

Situácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť a adekvátne preventívne opatrenia, ako napríklad prekrývanie nádob s vodou, vedier, sudov, odkvapov či kvetináčov a pravidelnú výmenu vody, aby sa predišlo kladeniu vajíčok. Obľúbeným miestom sú pre ne aj staré pneumatiky, kde je zachytená dažďová voda. Ideálne je používať repelent, aby sa tak ľudia ochránili pred uštipnutím.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu