Valaliky Industrial Park hľadá dodávateľa pitnej vody. Nový vodojem má zásobovať aj okolité obce


Foto: Valaliky Industrial Park hľadá dodávateľa pitnej vody. Nový vodojem má zásobovať aj okolité obce Foto: valaliky.eu

Práce na výstavbe priemyselného parku Valaliky, kde bude sídliť švédska automobilka Volvo, idú podľa plánu a napredujú správnym smerom. Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila v pondelok 15. apríla verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý zabezpečí zásobovanie parku pitnou vodou, a tiež aj splaškovú kanalizáciu.

Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že je potrebné zrealizovať obnovu zásobovacieho vodovodu Bukovec - Šaca od obočky nad obcou Malá Ida po existujúci vodojem Šaca a vybudovať tiež nový vodojem s vačším objemom, ktorý bude primárne napájaný z vodovodného radu Bukovec - Šaca a sekundárne z novovybudovaného výtlačného potrubia napojeného na vodovodné rady Turňa - Drienovec.

Nový vodojem Šaca umožní zásobovanie pitnej vody nielen pre priemyselný park, ale povedie z neho aj vodovodná vetva, ktorá napojí obec Valaliky s možnosťou napojenia priľahlých obcí ako Geča, Čaňa, Gyňov či Belža. Z vybudovanej vetvy vodovodu v smere obce Haniska bude zas možnosť napojenia obcí ako Haniska, Sokoľany a Bočiar.

Objekty splaškovej kanalizácie zas budú zabezpečovať odvedenie odpadových vôd z parku do Čističky odpadových vôd Košice.

Predpokladaná hodnota tejto verejnej zákazky sa vyšplhala na takmer 31 miliónov eur bez DPH, pričom termín na predkladanie ponúk je stanovený do konca mája tohto roka.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu