FOTO: Na košických sídliskách je bezpečnejšie. Dohliadajú na to členovia rómskych komunít


FOTO: Na košických sídliskách je bezpečnejšie. Dohliadajú na to členovia rómskych komunít
Galéria: 4 fotky
Foto: Facebook/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil koncom júna minulého roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Miestne občianske a preventívne služby. Z projektu vyplýva, že obce si môžu zamestnať dve až dvanásť osôb, ktoré budú súčasťou tímu miestnych a občianskyhc preventívnych služieb.

Záujem o tento príspevok prejavil rekordný počet samospráv, spolu 82 miliónov eur sa tak rozdelilo medzi 424 miest a obcí po celom Slovensku. Vďaka projektu získalo prácu vyše 2 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Do projektu sa zapojili aj jednotlivé mestské časti Košíc. Na niektorých sídliskách možno už dnes vidieť niekoľko MOPS-károv, ktorí dohliadajú predovšetkým na bezpečnosť občanov, ochranu detí, mládeže, majetku, ale tiež aj na dodržiavanie verejného poriadku a ochranu životného prostredia.

Spoznáte ich veľmi jednoducho. Sú označení reflexnými vestami a disponujú preukazmi, ktorými sa vedia preukázať. Pohybujú sa prevažne vo veľmi frekentovaných cestných úsekoch, kde dbajú napríklad na bezpečnosť detí, alebo v rušných častiach sídliska.


Na Jazere už vidia prvé výsledky

Od 1. marca sú v uliciach sídliska Nad jazerom štyria zamestnanci. Mestská časť vidí aj prvé výsledky.„Jedná sa o zlepšenie komunikácie s rómskou komunitou z lokality Lubina a Labaš a postupné čistenie tejto lokality, na ktorej sú nelegálne rómske osídlenia, nadviazanie kontaktu a zoznámenie sa členov MOPS s komunitou záhradkárov z lokality Lubina,” dodala Erika Gordoňová z oddelenia kancelárie starostky.

Členovia MOPS poskytujú súčinnosť aj mestskej či štátnej polícii, sprevádzajú deti do škôl, zvyšujú povedomie o triedení odpadu v marginalizovaných skupinách a dokonca pomáhajú s odchytom šteniat, ktoré sú nasledne umiestňované do útulkov. Ako Gordoňová uviedla, noví pracovníci upozornili aj na nelegálne kupčenie s pozemkami v lokalite Labaš a tiež pomohli pri riešení konkrétnej krádeže.

Od 1. mája sa začne služba aj dvanástim vybraným uchádzačom v Šaci. „Rómska komunita, ktorá žije v Šaci, z veľkej časti býva v nájomných bytoch, ktoré máme v správe od Mesta Košice. Najväčším problémom, ktorý registrujeme aj z podnetov, aj z výjazdov mestskej polície, je hluk, výtržnosti, hudba pustená nahlas, najmä v nočných hodinách, bordel, ktorý robia deti a psy, ktoré sú často voľne pustené, vyberanie kontajnerov a neporiadok v ich okolí, záškoláctvo. Tento projekt vítame,“ uviedla Lucia Iľaščíková prednostka Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Šaca.

V rovnakom počte sú aj členovia MOPS na Luníku IX. V mestskej časti Košice - Juh sú aktuálne k dispozícii štyria pracovníci. O zapojení sa do programu informovala aj mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, bližšie informácie však nie sú nateraz známe. Ďalšie mestské časti buď záujem neprejavili, alebo nám do uzávierky neposkytli vyjadrenie.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu