Michalovce majú nemocnicu novej generácie


Foto: Michalovce majú nemocnicu novej generácie Foto: KSK

V Michalovciach otvorili nemocnicu novej generácie, ktorá je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia. Bude fungovať podľa najmodernejších zahraničných štandardov a pre celé východné Slovensko sa stane nadregionálnym centrom pre akútnu medicínu. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v rámci verejného zdravotného poistenia.

Nemocnica novej generácie v Michalovciach je najlepšou ukážkou toho, ako Penta mení zdravotníctvo. Jej fungovanie bude totiž nielen efektívne z pohľadu nastavených procesov, ale prinesie pacientom aj moderné vybavenie a najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Eduard Maták, partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je sieť nemocníc Svet zdravia. „Otvorenie novej nemocnice je zároveň dôkazom, že súkromné investície sú pre zlepšenie slovenského zdravotníctva nevyhnutné,“ dodáva Eduart Maták.

Nemocnica bude poskytovať aj náročnejšiu zdravotnú starostlivosť, než akú ponúkajú regionálne zdravotnícke zariadenia

Bude sa zameriavať na akútne prípady v odboroch chirurgia, onkologická chirurgia, urológia, onkologická urológia, gynekológia, onkologická gynekológia, traumatológia a ortopédia. Veľký priestor bude nemocnica venovať aj pediatrii a internistickým disciplínam s dôrazom na neurológiu vrátane liečby cievnych mozgových príhod, pneumológii a urgentnej medicíne. Bude pôsobiť taktiež ako onkologické centrum pre východné Slovensko a rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa bude približovať ku koncovým nemocniciam.

Pomocou nových procesov a organizácie zdravotnej starostlivosti dokážeme v novej michalovskej nemocnici výrazne zvýšiť bezpečnosť pacientov, kvalitu ich ošetrenia aj ich komfort. Sme schopní sa tiež koncentrovať na náročnejšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje multiodborovú spoluprácu a sofistikované liečebné metódy,” priblížil riaditeľ novej michalovskej nemocnice Vladimír Dvorový. V druhej polovici januára 2018 by už michalovská nemocnica mala fungovať v plnohodnotnom prevádzkovom režime.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KSK