V MČ Košice-Staré Mesto sa uskutočnil 11. ročník Slávnostného odovzdávania verejných ocenení


Foto: V MČ Košice-Staré Mesto sa uskutočnil 11. ročník Slávnostného odovzdávania verejných ocenení Foto: MČ Košice-Staré Mesto

MČ Košice-Staré Mesto zrealizovala 10 ročníkov Slávnostného odovzdávania verejných ocenení, počas ktorých bolo ocenených spolu 60 jednotlivcov a 20 kolektívov pôsobiacich v  mestskej časti Košice-Stará Mesto. 16. novembra 2017 sa konal 11. ročník  odovzdávania ceny Miestneho zastupiteľstva a starostu MČ Košice-Staré Mesto jednotlivcom ale ja kolektívom z rôznych oblastí života. 

Oceneia si prevzali:

PhDr. Lýdia Urbančíková
Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za celoživotný prínos a prácu v oblasti muzikológie, hudobnej dramaturgie a publicistiky.
Počas svojho života sa venovala redaktorskej, dramaturgickej a publicistickej činnosti. Pôsobila ako externá dramaturgička v Opere štátneho divadla Košice i Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, tiež ako hudobná kritička, recenzentka a publicistka v slovenskej odbornej tlači. Bola dramaturgičkou hudobnej produkcie, autorkou i redaktorkou hudobno-slovných relácií a programov. Vyše 30 rokov pôsobila v Slovenskom rozhlase. Svojimi skúsenosťami dodnes prispieva k hodnoteniu spevákov v celomestskej súťaži Spev bez hraníc a v januári tohto roku oslávila svoje životné jubileum.

Juraj Halász
Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za významnú výskumnú a publikačnú činnosť v Historickej spoločnosti Imricha Henszlmanna v oblasti histórie Košíc a jej obyvateľov.
Narodil sa na Mäsiarskej ulici a je Staromešťanom na niekoľko pokolení. Hoci bol jeho profesiou technický smer, už v detstve mu učarovala história, ktorej sa venuje naplno. V októbri uplynulo 25 rokov, čo založil Historickú spoločnosť Imricha Henszlmanna, kde vznikajú historické publikácie a organizujú sa výstavy s medzinárodným ohlasom.

Gabriel Kladek
Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za celoživotné aktivity pri zachovávaní kultúrnych a historických artefaktov mesta Košice.
Väčšinu svojho života žije vo svojom rodnom meste, v Košiciach. Pôsobil ako fotograf Košického štúdia Slovenskej televízie a ako historik umenia na Škole umeleckého priemyslu. Prostredníctvom TV Naša viac ako desaťročie prihováral Košičanom svojimi postrehmi, ktoré pomohli zachrániť nejednu kultúrnu, či historickú pamiatku. Neustále nabáda kompetentných k tomu, aby umenie a história mali v Košiciach dôstojné miesto. Miestne zastupiteľstvo mu udeľuje cenu Za celoživotné aktivity pri zachovávaní kultúrnych a historických artefaktov mesta Košice.

Kolektív železničnej stanice zastúpený prednostom stanice Ing. Radoslavom Krempaským
Cena Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto za zabezpečovanie bezpečnej a beznehodovej prevádzky ŽSR a služieb pre cestujúcu verejnosť a návštevníkov mesta Košice.
Železničná stanica v Košiciach je najväčšou na Slovensku s dôležitým dopravným uzlom, v ktorom sa uskutočňuje 65 až 70% objemu výkonov železničnej prevádzky Slovenskej republiky. Zárukou bezpečnej profesionálnej prevádzky sú jej zamestnanci V Železničnej stanici je nepretržitá 24 hod. prevádzka, počas ktorej je obslúžených 266 vlakov, teda priemerne každých 5 minút. V posledných rokoch veľké priestory prijímacej haly prešli veľkou revitalizáciou. Železničná stanica – vstupná brána do metropoly Východného Slovenska, je napriek veľmi obmedzeným finančným prostriedkom udržiavaná v čistote a poriadku a cestujúcim sa snaží poskytovať služby na vysokej úrovni.


OZ Rovás
Cena starostu MČ Košice-Staré Mesto za umelecké aktivity v oblasti kultúry a umenia s dôrazom na vzájomnú podporu a zbližovanie sa v rámci kultúrnych sfér Maďarov a Slovákov a zachovávanie pamiatky Vojtecha Löfflera.
OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave. Svojou činnosťou oslovuje hlavne umelcov a pokrokovú inteligenciu, zaoberá sa voľnou tvorbou, organizovaním výstav, workshopov, tvorivých táborov a pod. V rámci vlastného programu rozvoja talentu oslovuje žiakov a absolventov stredných škôl a poskytuje im možnosť odbornej korekcie. Každý rok organizuje výstavy pre svojich členov na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2006 pravidelne funguje jeho internetový časopis: Virtuálna galéria Rovart a spúšťajú aj Löfflerovu akadémiu so širokou ponukou programov pre rôzne vekové kategórie.

Ľubomír Záhon
Cena starostu MČ Košice-Staré Mesto za celoživotný prínos herectvu, dramatickému umeniu a milovníkom divadla.
Na doskách Štátneho divadla strávil takmer tri desiatky rokov, stvárnil postavy vo viac ako stovke divadelných hier a televíznych filmov. V zrelom veku však z divadla odišiel a táto prestávka trvala dvadsať rokov. Minulý rok sa v štátnom divadle v Košiciach divákom predstavil v hre francúzskeho dramatika a spisovateľa Floriana Zellera – Otec, kde ako hlavná postava exceloval. Stvárnenie hereckých rolí v podaní pána Záhona sú o to hodnotnejšie, že sa dokázal popasovať aj s tou najťažšou – s rolou vlastného života.

Mons. Zoltán Pásztor
Cena starostu MČ Košice-Staré Mesto za neúnavnú prácu pri pastorácii maďarskej náboženskej komunity ako biskupský vikár.
Narodil sa 14. júla 1963 v Čiernej nad Tisou. Po štúdiách na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol v roku 1988 v Rožňave vysvätený za kňaza. 1. júla 1988 začal pôsobiť vo farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach ako kaplán v Katedrále pre službu maďarsky hovoriacim veriacim. Odvtedy je jeho život spojený s Košicami. Jeho iniciatívou a pričinením bol postavený Dom sv. Gerharda – Pastoračno-vzdelávacie centrum na Vrátnej ulici v Košiciach, ktoré slúži spoločenstvu ako miesto stretávania sa, vzdelávania ale aj kultúrneho života. Od roku 2002 je biskupským vikárom pre menšiny a misijné diela.

Emília Nôtová
Cena starostu MČ Košice-Staré Mesto pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry spojenej s reprezentáciou mestskej časti Košice-Staré Mesto.
 Už 15 rokov vedie spevácku skupinu Malina, s ktorou absolvuje okolo 50 vystúpení ročne a to po celom Slovensku. Pod jej vedením si skupina vybojovala mnohé ocenenia so speváckych prehliadok a súťaží. Pani Milka dokonca sama skladá piesne i básne a veľmi jej záleží na tom, aby ich vystúpenia boli dobrou vizitkou pre Staré Mesto. Vlastnosti, ktoré ju vystihujú najviac sú zodpovednosť, tvorivosť a hlavne láska k piesni.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: MČ Košice-Staré Mesto