Mesto prezradilo, kedy chce začať s opravou cesty na Bankove. Na vodičov tam zatiaľ dohliada mestská polícia


Foto: Mesto prezradilo, kedy chce začať s opravou cesty na Bankove. Na vodičov tam zatiaľ dohliada mestská polícia Foto: Facebook/Košice - Mesto Košice

V polovici februára bola v meste Košice vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu závažného poškodenia cestnej komunikácie. Konkrétne išlo o problém so zosunutou krajnicou na 80-metrovom úseku cesty vedúcej od mosta nad Čermeľským potokom smerom na Bankov, čo malo za následok poškodenie pravého jazdného pruhu.

Na mieste udalosti bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý priniesol dôležité informácie pre navrhnutie sanačných prác. Na základe zistení z prieskumu sa vypracoval zoznam nevyhnutných opatrení na obnovu cesty a zabezpečenie jej bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky. 

V spomínanom úseku vykonali pracovníci Mestských lesov kontrolu stavu drevín, pričom bolo nutné odstrániť osem suchých stromov, ktoré negatívne vplývali na stabilitu cesty. V najbližších dňoch sa plánuje pokračovať v monitorovaní ďalších stromov pozdĺž celej dotknutej komunikácie, ktoré sú naklonené nad vozovku.Referát dopravy magistrátu už inicioval vypracovanie projektu sanácie, ktorý má byť dokončený do konca marca. Tento projekt poskytne dôležité usmernenia vrátane rozpočtu a výkazu výmer, čo umožní presné stanovenie nákladov na opravy.

Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, so samotnou rekonštrukciou poškodeného úseku cesty by sa malo začať na prelome apríla a mája,” dodalo mesto.

Motoristi jazdiaci týmto úsekom musia aj naďalej počítať s obmedzeniami, pričom premávka je vedená len v jednom jazdnom pruhu. Prejazd je regulovaný semaforom a maximálnou povolenou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu. Na dodržiavanie pravidiel na tomto úseku prísne dohliada Mestská polícia.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu