Podmienky STK pre motocykle či štvorkolky sa zmenia. Ministerstvo pripravuje vyhlášku


Foto: Podmienky STK pre motocykle či štvorkolky sa zmenia. Ministerstvo pripravuje vyhlášku Foto: pexels.com

Ministerstvo dopravy chystá pre majiteľov motorových vozidiel prekvapivú zmenu. Pripravuje vyhlášku, ktorá upravuje lehotu technickej kontroly pre motocykle, trojkolky a štvorkolky. V prípade, že bolo vaše vozidlo zaevidované pred viac ako štyrmi rokmi, podľa súčasných pravidiel ho musíte podrobiť STK každé dva roky. Nová vyhláška ministerstva by mala túto lehotu predĺžiť na každé štyri roky. 

Nadobudnúť účinnosť má už 1. júla 2024. Ak však pôjdete na technickú kontrolu deň predtým, 30. júna, platí pre vás ešte pôvodný interval dvoch rokov. Nezabudnite si preto dobre premyslieť, aký dátum STK si zvolíte. 

Akých vozidiel sa štvorročná lehota týka?

L3e - dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.

L4e - dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.

L5e - vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.


L6e - motorové vozidlo so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:

  • hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel,
  • ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a
  • ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
  • ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

L7e - štvorkolka iná, ako sú tie, ktoré sú uvedené v L6e, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia jako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3500 kg.

Ta - kolesové traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 40 km/h.

R2 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 1 500 kg a menej ako 3 500 kg.

R3a - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a menej ako 21 000 kg, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1.

R4a - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 21 000 kg, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo