Slovenka Laura Dittel sa stala členkou výkonného výboru The Eastern Partnership Civil Society Forum


Foto: Slovenka Laura Dittel sa stala členkou výkonného výboru The Eastern Partnership Civil Society Forum Foto: ilustračné

Riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel dosiahla ako prvá Slovenka v histórií významný úspech. Na výročnej konferencií Fóra občianskych a mimovládnych organizácií Východného partnerstva bola zvolená do jeho výkonného výboru. Výchovné poradenstvo je projektom Európskej únie zameraný na zintenzívnenie vzťahov s krajinami ležiacimi východne od EÚ. jeho súčasťou je Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

„Na konferenciu do Tallinu ma pozvali hlavne preto, lebo Karpatská nadácia je v krajinách Východného partnerstva považovaná za kľúčového hráča v oblasti cezhraničnej a rozvojovej spolupráce. Pracovala som v skupine, ktorá sa venuje ekonomickej integrácii, inováciám a súladu s európskymi politikami. Delegátov z krajín EÚ na konferencii berú ako poradcov a ľudí, ktorí majú procesy, ktorými tieto krajiny teraz prechádzajú už za sebou. Do skupiny som mala priniesť hlavne skúsenosti z mimovládnehoneziskového sektora zo Slovenska. Zvolili ma aj za jej koordinátorku, tak som sa ocitla hneď v dvoch pozíciách,“ uviedla Laura Dittel

Východné partnerstvo Laura prirovnáva k členským krajinám  V4. „Je to podobná spoločná iniciatíva niekoľkých krajín. Robia spoločné kroky smerom k demokratizácii spoločnosti, k prijímaniu potrebných zákonov a k nastavovaniu demokratických mechanizmov tak, aby čo najskôr splnili základné kritéria aby mohli začať plnohodnotne rokovať s Európskou úniou. Je to klub krajín, ktoré už majú podpísanú istú úroveň predvstupových dohôd s EÚ, ale ešte nie sú jej členmi, no v dlhodobom horizonte majú ambíciu sa nimi stať.“ spresnila riaditeľka Karpatskej nadácie.

Činnosť riadiacich orgánov tejto asociácie, v ktorých má už svoje zastúpenie aj Slovensko je široká.„Napríklad v Gruzínsku nemôžeme režim považovať za demokratický, stále sa tam dejú veci, ktoré sa v demokratických krajinách nesmú stávať. Ako príklad uvediem únos gruzínskeho novinára Afgana Mukhtarliho, ktorý bol gruzínskej vláde nepohodlný pre svoju novinársku činnosť a preto, že sa zasadzoval za ľudské práva. Uniesli ho priamo z ulice v Tbilisi, vzali mu doklady, omámili ho a odviezli do Azerbajdžanu. Tam ho „našla“ miestna polícia. Odvtedy je zadržiavaný v azerbajdžanskom väzení a obvinený z nelegálneho prekročenia hranice. Toto je jeden z príkladov, kde naša asociácia The Eastern Partnership Civil Society Forum pomohla tak, že tento prípad zmedializovala. Jeho manželka si na podujatí prevzala v jeho mene vysoké novinárske ocenenie Pavla Sheremeta,“ približuje Laura Dittel činnosť asociácie.Zdroj: TS Natália Novotná