Dopravné značky - Vodorovné

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuV
Priestor pre cyklistov
V
Koridor pre cyklistov
V
Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov
V1a
Pozdľžna súvislá čiara
V1b
Dvojitá pozdľžna súvislá čiara
V2a
Pozdľžna prerušovaná čiara
V2b
Pozdľžna prerušovaná čiara
V2c
Dvojitá pozdľžna prerušovaná čiara
V3
Pozdľžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
V4
Vodiaca čiara
V5a
Priečna súvislá čiara
V5b
Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!
V5c
Priečna súvislá čiara s nápisom STOP
V6a
Priechod pre chodcov
V6b
Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich
V7
Priechod pre cyklistov
V8a
Cyklistická smerová šípka
V8b
Cyklistická smerová šípka
V9a
Smerové šípky
V9b
Predbežné šípky
V10a
Parkovacie miesta s kolmým státím
V10b
Parkovacie miesta so šikmým státím
V10c
Parkovacie miesta s pozdažnym státím
V10d
Parkovacie miesta s vyhradeným státím
V10e
Stanovište TAXI
V11a
Zastávka autobusu, trolejbusu a električky
V11b
Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky
V12a
Žltá kľukatá cesta
V12b
Žltá súvislá čiara
V12c
Žltá prerušovaná čiara
V13
Šikmé rovnobežné čiary
V14
Nápisy na vozovke
V15
Bezpečná vzdialenosť
V16
Optická psychologická brzda
V17
Hmlové body