Dopravné značky - Svetelné signály

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuS1a
Signál s plným červeným svetlom so znamením Stoj!
S2a
Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením Stoj!
S3a
Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením Stoj!
S1b
Signál s plným žltým svetlom so znamením Pozor!
S2b
Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením Pozor!
S3b
Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením Pozor!
S1c
Signál s plným zeleným svetlom so znamením Voľno
S2c
Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením Voľno
S3c
Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením Voľno
S4
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky
S5a
Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením Stoj!
S5b
Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením Voľno
S5c
Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!
S5d
Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno
S6a
Signál so žltým svetlom v tvare chodca
S6b
Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu
S7a
Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením Stoj!
S7b
Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením Pozor!
S7c
Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením Voľno
S8
Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením Stoj!
S9a
Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením Stoj!
S9b
Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením Voľno
S10
Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky
S11a
Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom
S11b
Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca
S11c
Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu
S11d
Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu
S11e
Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky
S12a
Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu
S12b
Signál Voľno pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu
S12c
Svetelná šípka doľava
S12d
Svetelná šípka doprava
S13
Rýchlostný signál s premenným symbolom
S14a
Stoj!
S14b
Jazda priamo
S14c
Jazda vľavo
S14d
Jazda vpravo
S14e
Jazda priamo a vpravo
S14f
Jazda priamo a vľavo
S14g
Jazda vpravo a vľavo
Sp
Svetelné pole svieti