Dopravné značky - Príkazové

Dopravné značky, dopravné zariadenia, informatívne, dodatkové tabule a svetelné signalizácie


Vybere kategóriuC1
Prikázaný smer jazdy priamo
C2
Prikázaný smer jazdy vpravo
C3
Prikázaný smer jazdy vlavo
C4a
Prikázaný smer jazdy vpravo a vlavo
C4b
Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo
C4c
Prikázaný smer jazdy priamo a vlavo
C5
Prikázaný smer otáčania
C6a
Prikázaný smer obchádzania vpravo
C6b
Prikázaný smer obchádzania vlavo
C6c
Prikázaný smer obchádzania pravo a vlavo
C7
Kruhový objazd
C8
Cestička pre cyklistov
C9
Cestička pre chodcov
C10
Cestička pre korčuliarov
C11
Cestička pre jazdcov na koňoch
C12
Cestička pre vyznačených užívateľov
C13
Cestička pre vyznačených užívateľov
C14
Použiť protisklzové reťaze
C15
Najnižšia dovolená rýchlosť
C16
Iný príkaz
C17
Rozsvieť svetlá
C18
Koniec príkazu
C19
Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí
C20
Usporiadanie jazdných pruhov
C21
Usporiadanie jazdných pruhov
C22a
Zvýšenie počtu jazdných pruhov
C22b
Zníženie počtu jazdných pruhov
C22c
Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá
C23a
Obmedzenie v jazdných pruhoch
C23b
Obmedzenie v jazdných pruhoch
C24a
Vyhradený jazdný pruh
C24b
Koniec vyhradeného jazdného pruhu
C25
Radenie jazdných pruhov pred križovatkou
C26
Zmena smeru jazdy
C27
Obchádzanie elektrieky
C28
Zmena smeru jazdy
C29
Zmena smeru jazdy
C30
Striedavé radenie